SZPITAL

LECZENIE STACJONARNE I SPECJALISTYCZNE, ODDZIAŁY SZPITALA

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

PRACOWNIE RENTGENOWSKIE RTG

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA I MIKROBIOLOGICZNA

PACJENCI

UBEZPIECZENIE
LEKARZE

DOSKONALENIE ZAWODOWE

PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

KSZTAŁCENIE

SAMORZĄD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

APTEKA

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI, TECHNICZNI, OBSŁUGI I GOSPODARCZY