Zarzdzenie nr 40_2022jpg


Bystrzyckie Centrum Zdrowia Sp.  z o.o. rozpoczyna nową działalność medyczną z zakresu ortopedii w procedurze jednodniowej.

Zapraszamy do korzystania potencjalnych pacjentów z naszych usług medycznych.

A w szczególności:

−       artroskopii operacyjnej stawów kolanowych

−       leczenie haluksów

−       leczenie cieśni nadgarstka.

Zapewniamy również diagnostykę tj. badanie usg, rtg oraz badania laboratoryjne.

Informacja pod numerem: 791 550 668 , 74 811 15 77 wew. 11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Termomodernizacja budynku szpitala w Bystrzycy Kłodzkiej

 

Bystrzyckie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. kończy realizację projektu „Termomodernizacja budynku szpitala w Bystrzycy Kłodzkiej w celu redukcji emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej budynku” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. 

Celem projektu była poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja emisji CO2  dla budynku szpitala w Bystrzycy Kłodzkiej będącego własnością spółki Bystrzyckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

W ramach projektu wykonano m.in.:

- docieplenie ścian zewnętrznych

- docieplenie stropodachu

- wymieniono stolarkę okienną i drzwiową

- zmodernizowano instalację c.o.

- zmodernizowano instalację c.w.u.

- zmodernizowano źródła ciepła m.in. wymieniono stare, wyeksploatowane kotły węglowe na kotły opalane gazem ziemnym.

- zmodernizowano system wentylacji m.in. zainstalowano centrale nawiewno-wywiewne z  

  odzyskiem ciepła

- wymieniono oprawy oświetleniowe na energooszczędne

Wygląd szpitala przed remontem i po remoncie
Wygląd szpitala przed remontem i po remoncie