Inspektor Ochrony Danych: Katarzyna Wagner-Ziółkowska
e-mail: inspektor@bystrzyckiecentrumzdrowia.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA.pdf