Inspektor Ochrony Danych: Dariusz Ziółkowski
e-mail: inspektor@bystrzyckiecentrumzdrowia.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA.pdf