Pracownia RTG i USG 

Pracownia czynna codziennie dla potrzeb izby przyjęć, oddziałów szpitalnych oraz w dni robocze dla pacjentów ambulatoryjnych. 

Rejestracja badań RTG I USG od poniedziałku do piątku:

 • osobiście

 • godz 8ºº -13ºº - tel. 748111577 wew. 11

 • godz 13ºº -18 ºº  - tel. 748111577 wew.38

Pacjenci szpitalni, izby przyjęć i poradni wewnątrzszpitalnych przyjmowani są poza kolejnością. 


Zakres Działalności Pracowni: 

Pracownia Rentgenodiagnostyki obejmuje:

 • badania rentgenowskie klasyczne

Przygotowanie pacjenta do badań radiologicznych:

 • zdjęcia RTG klatki piersiowej, zdjęcia RTG kostno stawowe i zatok - nie wymagają przygotowania

 • badania z użyciem środków cieiujących, czyli układu moczowego, zdjęcia RTG kręgosłupa lędźwiowego wymaga przygotowania według procedury

 

Pracownia Ultrasonografii obejmuje:

 • badania ultrasonograficzne jamy brzusznej

 • badania ultrasonograficzne układu moczowego

Przygotowanie pacjenta do badań USG: 

Przygotowanie jest wymagane w przypadku badania USG jamy brzusznej wg. procedury. 

Wyposażenie Pracowni:

 • Aparat rentgenowski cyfrowy BRIVO DR-F

 • Medyczna Drukarka Laserowa DRYPRO

 • Monitory diagnostyczne o wysokiej rozdzielczości

 • Ultrasonograf Aloka


Możliwość wykonania badań USG w ramach systemu ubezpieczeniowego

( ze skierowaniem z poradni przyszpitalnych, Poradni POZ) lub odpłatnie (wpłata w rejestracji).

 

Cennik: jedno zdjęcie RTG - 40 zł., każde następne zdjęcie z tej samej procedury plus 10 zł. 

Wydawanie wyników badań:

 • odbiór osobisty

 • wynik może odebrać osoba upoważniona w rejestracji przez pacjenta, któremu wykonano badanie rtg

 • wyniki są wydawane od poniedziałku do piątku od godz. 08.00 do 12.30

 

Opisy badań RTG i USG wykonywanych w trybie nagłym wydawane są po wykonaniu badań.

Wyniki badań wewnątrzszpitalnych wydawane są w ciągu 24 godzin.

Wyniki badań pacjentów ambulatoryjnych wydawane są po 3 dniach roboczych.