Pracownia RTG i USG 

Pracownia czynna codziennie dla potrzeb izby przyjęć, oddziałów szpitalnych oraz w dni robocze dla pacjentów ambulatoryjnych. 

Rejestracja badań RTG od poniedziałku do piątku:

  • osobiście

  • godz 8ºº -13ºº - tel. 748111577 wew. 11

  • godz 13ºº -18 ºº  - tel. 748111577 wew.38

Pacjenci szpitalni, izby przyjęć i poradni wewnątrzszpitalnych przyjmowani są poza kolejnością. 


Zakres Działalności Pracowni: 

Pracownia Rentgenodiagnostyki obejmuje:

  • badania rentgenowskie klasyczne

Przygotowanie pacjenta do badań radiologicznych:

  • zdjęcia RTG klatki piersiowej, zdjęcia RTG kostno stawowe i zatok - nie wymagają przygotowania

  • badania z użyciem środków cieiujących, czyli układu moczowego, zdjęcia RTG kręgosłupa lędźwiowego wymaga przygotowania według procedury

Cennik: jedno zdjęcie RTG - 40 zł., każde następne zdjęcie z tej samej procedury plus 10 zł. 

Wydawanie wyników badań:

  • odbiór osobisty

  • wynik może odebrać osoba upoważniona w rejestracji przez pacjenta, któremu wykonano badanie rtg

  • wyniki są wydawane od poniedziałku do piątku od godz. 08.00 do 12.30

 

Opisy badań RTG wykonywanych w trybie nagłym wydawane są po wykonaniu badań.

Wyniki badań wewnątrzszpitalnych wydawane są w ciągu 24 godzin.

Wyniki badań pacjentów ambulatoryjnych wydawane są po 3 dniach roboczych.