Oddział Dziecięcy

Ordynator

lek. med. Teresa Dobrzańska

specjalista II st. pediatrii

Tel. 74 8111577 wew. 31

 

Asystenci

Małgorzata Popowicz

Pediatra i specjalista neonatolog

Tel. 74 8111577 wew. 20

 

Pielęgniarka oddziałowa 

Bożysława Szarłowska Tel. 74 8111577 wew. 50

 

Działalność oddziału: 

Dzieci są hospitalizowane głównie z powodu ostrych i przewlekłych schorzeń układu oddechowego, pokarmowego, moczowego, neurologicznego, diagnostyki innych schorzeń wieku rozwojowego, oraz stanów naglących.

Diagnostyka i leczenie wykonywane jest w zakresie kompetencji oddziału podstawowego. 


Opis oddziału: 

Posiadamy 16 łóżek w 6 salach, w tym salę wyposażoną w sprzęt do całodobowego przyłóżkowego monitorowania parametrów życiowych dzieci ( kardiomonitor, pulsoksymetry, aparat ekg , pompy infuzyjne, defibrylator).

Ponadto salę wyposażoną w 3 inkubatory w tym otwarty inkubator-stanowisko

intensywnej opieki noworodków.

W oddziale hospitalizujemy dzieci od 0-18 roku życia.

Zapewniamy możliwość sprawowania opieki nad dzieckiem przez rodziców lub

opiekunów, przez 24 godziny na dobę, niezależnie od wieku dziecka ( zasady pobytu

zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym).