ODDZIAŁ REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ 

ORDYNATOR ODDZIAŁU

 lek. med. ZDZISŁAW KELER

specjalista medycy fizykalnej i balneoklimatologii


 

ASYSTENCI

lek. med. Elżbieta Mielniczuk 

lek. med. ANDRZEJ JANICKI

specjalista chorób wewnętrznych

 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

JOLANTA SAWICKA

tel. 74 3030451

 

KIEROWNIK REHABILITACJI

mgr reh. GRAŻYNA GÓRA

 

SEKRETARKA MEDYCZNA

MONIKA PAWLASZEK

tel. 74 3030451

 

Prowadzimy leczenie rehabilitacyjne pacjentów z zakresu niżej wymieniowych schorzeń:

·       porażenia i niedowłady będące skutkiem uszkodzeń układu nerwowego o różnej etiologii

·       skoliozy wieku rozwojowego o różnej etiologii

·       usprawnianie po długotrwałym unieruchomieniu, czynnościowym leczeniu urazów i    rozległych korekcjach

·       usprawnianie oprotezowanych po amputacjach

·       zmiany zwyrodnieniowe stawów obwodowych o różnej etiologii, w tym po leczeniu operacyjnym

·       zespoły bólowe kręgosłupa, w tym po leczeniu operacyjnym

·       choroby przeciążeniowe narządu ruchu, zespoły algodystroficzne i z zaburzeń ukrwienia kości

·       wady rozwojowe - etapowe leczenie skojarzone, w tym po zabiegu operacyjnym.

 

Prowadzimy rehabilitację w szerokim zakresie kinezyterapii i fizykoterapii oraz masażu, prowadzone są też zajęcia logopedyczne i psychologiczne.

 

Pacjenci kierowani do naszego oddziału mogą mieć skierowania z n/w poradni:

·       rehabilitacyjnej

·       reumatologicznej

·       neurologicznej

·       urazowo - ortopedycznej

lub z n/w oddziałów specjalistycznych:

·       urazowo - ortopedycznego

·       chirurgicznego

·       neurologicznego

·       neurochirurgicznego

·       reumatologicznego

·       chorób wewnętrznych

·       onkologicznego

·       ginekologicznego

·       urologicznego 

Czas trwania rehabilitacji od 3 do 6 tygodni. 

Zgłoszenia pacjentów do rehabilitacji przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. od 8°° do 14°° pod nr telefonu 74/8111577 wew. 49 ,  lub 743030451