ODDZIAŁ REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ 


ORDYNATOR ODDZIAŁU

lek. medycyny MAREK CEDRO

specjalista medycy fizykalnej i balneoklimatologii;

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

ASYSTENCI

lek. med. TYMOTEUSZ TUTAKlek.med. Adam Kuban
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

ANETA KRACZKOWSKA

tel. 74 3030451

 

KIEROWNIK REHABILITACJI

mgr reh. GRAŻYNA GÓRA

 

SEKRETARKA MEDYCZNA

ANETA PAŚKO

tel. 74 3030451


I.     Przyjecie pacjentów na leczenie w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w BCZ odbywa się na podstawie skierowania z n/w oddziałów szpitalnych i poradni:

-     oddział: urazowo- ortopopedyczny, chirurgiczny, neurologiczny, neurochirurgiczny, reumatologiczny, chorób wewnętrznych, onkologiczny, ginekologiczny, urologiczny.

-     poradnia: urazowo- ortopedyczna, reumatologiczna, neurologiczna, rehabilitacyjna.

II. Zapisy pacjentów do harmonogramu przyjęć odbywają się na podstawie:

-  oryginału skierowania na leczenie rehabilitacyjne ( ważne do 30 dni od daty wystawienia).

-   dokumentacji medycznej o chorobie podstawowej.

-   Zaświadczenia od lekarza POZ o chorobach współistniejących.

III.  Przyjęcia pacjentów na leczenie realizujemy w terminie :

1. przyjęcie planowe – od 6 do 24 miesięcy ( w zależności od wolnych miejsc)

2. przyjęcie w trybie pilnym- do 4 miesięcy

3.przyjęcia pacjentów ze znacznym stopniem niepełnosprawności- od 6 do 9 miesięcy ( z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań do rehabilitacji).

4. Przyjecie pacjentów uprawnionych do przyjęć poza kolejnością – od 6 do 12 miesięcy.

5. Przyjęcia po leczeniu szpitalnym ( w tym operacyjnym) – do 4 miesięcy.

IV. Warunkiem bezpośredniego przyjęcia na leczenie rehabilitacyjne jest :

1. Aktualne EKG- ważne do 30 dni.

2. Zaświadczenie od lekarza POZ-u o chorobach współistniejących .

3. Dokumentacja medyczna dotycząca schorzeń podstawowych oraz chorób współistniejących.

 

Prowadzimy leczenie rehabilitacyjne pacjentów z zakresu niżej wymieniowych schorzeń:

·       porażenia i niedowłady będące skutkiem uszkodzeń układu nerwowego o różnej etiologii

·       skoliozy wieku rozwojowego o różnej etiologii

·       usprawnianie po długotrwałym unieruchomieniu, czynnościowym leczeniu urazów i rozległych korekcjach

·       usprawnianie oprotezowanych po amputacjach

·       zmiany zwyrodnieniowe stawów obwodowych o różnej etiologii, w tym po leczeniu operacyjnym

·       zespoły bólowe kręgosłupa, w tym po leczeniu operacyjnym

·       choroby przeciążeniowe narządu ruchu, zespoły algodystroficzne i z zaburzeń ukrwienia kości

·       wady rozwojowe - etapowe leczenie skojarzone, w tym po zabiegu operacyjnym.

 

Prowadzimy rehabilitację w szerokim zakresie kinezyterapii i fizykoterapii oraz masażu, prowadzone są też zajęcia logopedyczne i psychologiczne.

 

Czas trwania rehabilitacji od 3 do 6 tygodni. 

Zgłoszenia pacjentów do rehabilitacji przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. od 8°° do 14°° pod nr telefonu 74/8111577 wew. 49 ,  lub 743030451 

Pacjenci mogą składać ponowne skierowanie po upływie 6 miesięcy od zakończenia rehabilitacji w tutejszym oddziale.

1jpg2jpg
3jpg
4jpg
5jpg
6jpg

7jpg

8jpg
9jpg