ODDZIAŁ REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ 

ORDYNATOR ODDZIAŁU

 lek. med. ZDZISŁAW KELER

specjalista medycy fizykalnej i balneoklimatologii

 

ASYSTENCI

lek. med. TYMOTEUSZ TUTAK

 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

ANETA KRACZKOWSKA

tel. 74 3030451

 

KIEROWNIK REHABILITACJI

mgr reh. GRAŻYNA GÓRA

 

SEKRETARKA MEDYCZNA

ANETA PAŚKO

tel. 74 3030451


I.     Przyjecie pacjentów na leczenie w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w BCZ odbywa się na podstawie skierowania z n/w oddziałów szpitalnych i poradni:

-     oddział: urazowo- ortopopedyczny, chirurgiczny, neurologiczny, neurochirurgiczny, reumatologiczny, chorób wewnętrznych, onkologiczny, ginekologiczny, urologiczny.

-     poradnia: urazowo- ortopedyczna, reumatologiczna, neurologiczna, rehabilitacyjna.

II. Zapisy pacjentów do harmonogramu przyjęć odbywają się na podstawie:

-  oryginału skierowania na leczenie rehabilitacyjne ( ważne do 60 dni od daty wystawienia).

-   dokumentacji medycznej o chorobie podstawowej.

-   Zaświadczenia od lekarza POZ o chorobach współistniejących.

III.  Przyjęcia pacjentów na leczenie realizujemy w terminie :

1. przyjęcie planowe – od 18 do 36 miesięcy ( w zależności od wolnych miejsc)

2. przyjęcie w trybie pilnym- do 4 miesięcy

3.przyjęcia pacjentów ze znacznym stopniem niepełnosprawności- od 6 do 9 miesięcy ( z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań do rehabilitacji).

4. Przyjecie pacjentów uprawnionych do przyjęć poza kolejnością – od 6 do 12 miesięcy.

5. Przyjęcia po leczeniu szpitalnym ( w tym operacyjnym) – do 4 miesięcy.

IV. Warunkiem bezpośredniego przyjęcia na leczenie rehabilitacyjne jest :

1. Aktualne EKG- ważne do 30 dni.

2. Zaświadczenie od lekarza POZ-u o chorobach współistniejących .

3. Dokumentacja medyczna dotycząca schorzeń podstawowych oraz chorób współistniejących.

 

Prowadzimy leczenie rehabilitacyjne pacjentów z zakresu niżej wymieniowych schorzeń:

·       porażenia i niedowłady będące skutkiem uszkodzeń układu nerwowego o różnej etiologii

·       skoliozy wieku rozwojowego o różnej etiologii

·       usprawnianie po długotrwałym unieruchomieniu, czynnościowym leczeniu urazów i rozległych korekcjach

·       usprawnianie oprotezowanych po amputacjach

·       zmiany zwyrodnieniowe stawów obwodowych o różnej etiologii, w tym po leczeniu operacyjnym

·       zespoły bólowe kręgosłupa, w tym po leczeniu operacyjnym

·       choroby przeciążeniowe narządu ruchu, zespoły algodystroficzne i z zaburzeń ukrwienia kości

·       wady rozwojowe - etapowe leczenie skojarzone, w tym po zabiegu operacyjnym.

 

Prowadzimy rehabilitację w szerokim zakresie kinezyterapii i fizykoterapii oraz masażu, prowadzone są też zajęcia logopedyczne i psychologiczne.

 

Czas trwania rehabilitacji od 3 do 6 tygodni. 

Zgłoszenia pacjentów do rehabilitacji przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. od 8°° do 14°° pod nr telefonu 74/8111577 wew. 49 ,  lub 743030451 

Pacjenci mogą składać ponowne skierowanie po upływie 6 miesięcy od zakończenia rehabilitacji w tutejszym oddziale.

1jpg2jpg
3jpg
4jpg
5jpg
6jpg

7jpg

8jpg
9jpg