Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 

Kierownik

mgr Anna Fedorowicz

Tel. 748111577 wew. 41

 

Lekarz prowadzący

Lek. med. WOJCIECH ŻUK

Tel. 748111577 wew. 30

 

Pielęgniarka społeczna

Barbara Konefał

Tel. 748111577 wew. 31 lub 25

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL) przyjmuje osoby, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych, nie wymagających hospitalizacji. Przyjmujemy osoby u których zakończono proces diagnozowania, leczenia operacyjnego, które ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności wymagają stałego nadzoru personelu medycznego.

 • Osoby ubiegające się o skierowanie muszą być ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia

Dokumenty stanowiące podstawę do kwalifikacji i wydania skierowania do ZOL:

 • wniosek o skierowanie do ZOL

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że osoba ubiegająca się o skierowanie do ZOL ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej opieki i nie wymaga hospitalizacji

 • wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową, rodzinną lub pielęgniarkę szpitala w którym przebywa pacjent

 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie albo osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt: decyzja organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury albo renty, ze zgodą osoby ubiegającej się na potrącanie opłaty za pobyt przez właściwy organ emerytalno-rentowy

 • karta kwalifikacji pacjenta do udzielenia świadczeń w ZOL (skala Barthel)

 • skierowanie do ZOL wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego

 • aktualne wyniki badań laboratoryjnych ( morfologia, mocz - badanie ogólne, jonogram, kreatynina, mocznik, poziom cukru

 • karty informacyjne dotychczasowego leczenia

Informacje dodatkowe

 • Pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym ma charakter okresowy - pobyt nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy, jednak w uzasadnionych przypadkach może być przedłużony.

 • Do ZOL nie mogą być przyjmowani pacjenci w terminalnej fazie choroby nowotworowej, pacjenci z chorobą psychiczną, przewlekłym alkoholizmem, lekomanią, narkomanią.

Zapewniamy:

 • Całodobową opiekę pielęgniarską i lekarską

 • Rehabilitację

 • Terapię zajęciową        

Zakład posiada 35 miejsc (sale 3 i 4 osobowe), salę rehabilitacji, salę terapii zajęciowej, kącik TV. 

UWAGA !

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy nie jest domem pomocy społecznej.

Jest przeznaczony dla osób mających określone problemy zdrowotne. 


Dokumenty do pobrania 

Komplet dokumentów niezbędnych do wystąpienia o wydanie skierowania do ZOL można pobrać u pielęgniarki społecznej BCZ, kierownika ZOL lub pobrać ze strony internetowej – klikając na poniższy link (Dokumenty do ZOL). 

dokumenty ZOL_2020.pdf